Taikyti rėmelius ir kaukes

Taikyti rėmelius ir kaukes

Prie vaizdų ir užpildymo langelių galite pridėti rėmelius ir kaukes. Naudodami rėmelius galite pakeisti vaizdo formą arba užpildyti langelį ir pridėti dekoratyvinių elementų. Taip galite išryškinti tam tikrus elementus fone. Kaukės leidžia užtušuoti vaizdo arba užpildymo langelio kraštus, kad sukurtumėte sklandžius perėjimus ir meninius efektus.

Rėmeliai

Norėdami pridėti rėmelį prie paveikslėlio arba užpildymo langelio, pasirinkite jį ir spustelėkite dešiniojo meniu mygtuką Frame (rėmelis). Dešiniajame stulpelyje atsiras kelios rėmelių parinktys. Spustelėkite vieną iš jų, kad pritaikytumėte ją pasirinktam elementui. Priklausomai nuo pasirinkto rėmelio, meniu " Frame" (rėmelis) viršuje bus rodomos skirtingos pritaikymo parinktys. Galite rasti įrankių, skirtų rėmelio nepermatomumui, jo spalvai, linijos storiui, spinduliui ar lygiuotei keisti.

Vaizdai su pritaikytais rėmeliais ir rodomais rėmelių įrankiais

Kaukės

Meniu " Frames" (rėmeliai) slinkite į stulpelio apačią, kad rastumėte kaukės parinktis. Spustelėkite kaukę, kad ją pritaikytumėte vaizdui arba užpildymo langeliams. Priklausomai nuo pasirinktos kaukės, gali būti, kad galėsite valdyti " Feathering" (plunksninį užpildymą), prireikus jį padidindami arba sumažindami.

Vaizdas su pritaikyta kauke ir rodomais kaukės įrankiais

Norėdami pašalinti rėmelį arba kaukę, spustelėkite su pasirinktu vaizdu arba užpildymo langeliu susijusį dešiniojo stulpelio mygtuką Remove frame (pašalinti rėmelį).