Kalendorius

Kalendorius

Galima įsigyti kelių rūšių kalendorių, kuriuos visus galima personalizuoti. Galite pasirinkti kalendoriaus dizainą, įrašyti šventes ir svarbias datas ir, žinoma, pasirinkti paveikslėlius, kad sukurtumėte unikalų gaminį.

Produkto pritaikymas

Kaip ir kitų nuotraukų gaminių atveju, pasirinkę kalendorių gaminio pasirinkimo lange, galite pasirinkti dydį ir paviršiaus medžiagą. Taip pat galite pasirinkti kalendoriaus tipą (Type of calendar). Mėnesiniame kalendoriuje savaitės dienos rodomos pagal kalendorinius metus. Amžinajame kalendoriuje nėra nuorodos į savaitės dienas ar metus, todėl jį galima naudoti bet kada.

Calendar configuration window

Kalendoriaus ir stalinio kalendoriaus atveju galima pasirinkti Kalendoriaus dizainą. Dizainą ir jo spalvas bei stilių galima keisti vėliau. Taip pat galima pašalinti kalendoriaus lentelę pažymėjus langelį Be kalendoriaus lentelės. Kai kalendorius bus pritaikytas, spustelėkite Dizainas.

Dizaino režimai

Kaip ir nuotraukų knygų atveju, talpinant vaizdus kalendoriaus puslapiuose galima pasirinkti vieną iš trijų skirtingų dizaino režimų:

Calendar design modes

One Minute Calendar (Vienos minutės kalendorius) kalendorių sukuria automatiškai ir greitai. Šiame režime iš anksto pasirenkate kalendoriuje esančius paveikslėlius. Programinė įranga automatiškai suprojektuos ir patalpins vaizdus puslapiuose pagal pasirinktą dizaino liniją ir atsižvelgdama į pasirinktus kalendoriaus parametrus. Sukurtas kalendorius bus atidarytas dizainerio ekrane. Galėsite keisti visus jame esančius elementus, keisdami išdėstymą ir dizaino liniją, taip pat pridėdami ir pašalindami paveikslėlius, tekstą ir objektus.

Komfortiškasis dizaineris leidžia kurti kalendoriaus puslapį po puslapio. Šiuo režimu dizaineris atveria puslapius be paveikslėlių, tik kalendorių. Kai vilksite vaizdus į puslapius, programa pasiūlys, kur juos patalpinti, atsižvelgdama į visus jau patalpintus elementus. Kaip ir kitais režimais, galite keisti, pridėti ir pašalinti tiek vaizdų ir objektų, kiek norite. Taip pat galite pridėti tekstą ir pasirinkti įvairius išdėstymus bei dizaino linijas iš dešiniojo meniu.

Tuščias šablonas, kurį turėsite kurti kalendoriaus puslapį po puslapio nuo nulio. Kaip ir " Comfort" dizaineryje, sukonfigūravus kalendorių, gaminys atsidarys dizainerio ekrane tik su kalendoriumi. Programinė įranga neteiks jokių pasiūlymų, kai į puslapius pridėsite vaizdų ir objektų.

Išsamesnių paaiškinimų apie skirtingus projektavimo režimus rasite straipsnyjeProjektavimo režimai.

Kalendorius

Pasirinkus dizaino režimą, prieš pat atsidarant dizaineriui, pasirodo kalendoriaus pritaikymo langas.

Calendar customisation window

Kairėje pusėje matysite kalendoriaus peržiūrą su pagal numatytuosius nustatymus pasirinktu pirmuoju mėnesiu. Galima rodyti kitą mėnesį, pasirinkus kitą mėnesį apačioje esančiame lange Preview month (mėnesio peržiūra). Dešiniajame stulpelyje yra konfigūravimo įrankiai, suskirstyti į du skirtukus Appearance (išvaizda) ir Holidays (šventės).

Išvaizda

Stulpelio viršuje yra kalendoriaus turinio parinktys.

  • Lauke Year (Metai) galima pasirinkti kalendorinius metus, pagal kuriuos organizuojamos kiekvieno mėnesio dienos.
  • Lauke Start month (Pradžios mėnuo) galima pasirinkti mėnesį, nuo kurio prasideda kalendorius, susidedantis iš 12 mėnesių. Pavyzdžiui, jei pasirinksite kalendoriaus pradžią 2024 m. gegužę, paskutinis kalendoriaus mėnuo bus 2025 m. balandis. Tai leidžia jums kurti ir projektuoti kalendorių kada tik panorėjus.
  • Aktyvavus langelį Week numbers (savaičių numeriai), kalendoriuje bus rodomas metų savaitės numeris.
  • Lauke Kalendoriaus kalba galite pasirinkti kalendoriaus kalbą.
  • Lauke Size (dydis) galite keisti kalendoriaus ir viso jo turinio dydį.

Appearance tab in right menu with calendar options

Pagal numatytuosius nustatymus rodoma spalvų paletė su anksčiau pasirinktu kalendoriaus dizainu. Galima pasirinkti kitą kalendoriaus dizainą išskleidus lauką Calendar design (Kalendoriaus dizainas). Šiame meniu, be skirtingų kalendoriaus dizaino parinkčių, siūloma pasirinkti ir kiekvieno iš jų spalvų temas.

Calendar design line selection

Apačioje yra visos priemonės, kurių reikia kiekvienai kalendoriaus spalvai ir šriftui pritaikyti.

Calendar design appearance options

Po antrašte Teksto spalva yra laukai, kuriuose galima pasirinkti teksto spalvas sekmadieniams, šventėms, pridėtiems saviems įvykiams, mėnesiui ir metams bei numatytąją spalvą likusiam tekstui. Spustelėjus bet kurį iš šių langelių, atveriamas spalvų meniu, iš kurio galima rinktis. Jei norite pasirinkti konkrečią spalvą, spustelėkite Spalvų pasirinkimo mygtuką. Taip atidaroma priemonė, leidžianti pasirinkti konkrečią spalvą, įrašyti jos kodą arba HSB ar RGB vertę.

Skiltyje Šriftai galima pasirinkti kalendoriaus šriftą, kitą - švenčių ir dar vieną - mėnesio. Skiltyje Kalendoriaus fonas galima pasirinkti jo spalvą ir pakeisti jo nepermatomumą.

Šventės

Spustelėkite viršuje esantį skirtuką Šventės, kad būtų rodomos jo parinktys. Atitinkamuose langeliuose galima pasirinkti šalį ir regioną ir bus rodomos pasirinktos vietovės valstybinės šventės. Šios datos bus įtrauktos į jūsų kalendorių. Norėdami jas ištrinti, spustelėkite mygtuką su trimis taškais dešinėje ir pasirinkite ištrinti. Kalendoriuje nebus rodomas joks įvykis, jei nebus pažymėtas langelis Rodyti šventes ir savo renginius.

Holidays tab in calendar customisation window

Savo įvykius arba svarbias datas, pavyzdžiui, gimtadienius, galima pridėti spustelėjus mygtuką Pridėti naują. Atsidarys langas, kuriame galėsite pasirinkti datą ir įvesti įvykio pavadinimą.

Add own event window

Sukonfigūravę kalendorių, spustelėkite Toliau.

Dizainerio kalendorius

Kalendoriai pradedami viršeliu, po to - po vieną puslapį kiekvienam mėnesiui. Vaizdai pridedami priklausomai nuo pasirinkto projektavimo režimo ir gali būti bet kada keičiami, kaip ir kiti objektai.

Kalendorių taip pat galima keisti dizainerio ekrane. Dešiniajame stulpelyje spustelėjus mygtuką Kalendorius, bus atverti kalendoriaus konfigūravimo įrankiai. Atkreipkite dėmesį, kad kalendoriaus mygtukas matomas mėnesio puslapiuose ir nebus matomas viršelio puslapyje, nes ten kalendoriaus nėra.

Calendar customisation options in the designer

Iš čia galite pridėti švenčių dienų ir konfigūruoti kalendoriaus išvaizdą. Atlikti pakeitimai bus taikomi dizainerio atidarytam puslapiui / mėnesiui. Pavyzdžiui, kiekvienam mėnesiui galite pasirinkti skirtingą spalvą. Norėdami pakeitimus taikyti visiems mėnesiams, spustelėkite viršuje esantį mygtuką Į visus puslapius.

Šeimos kalendorius

Šeimos kalendoriuje galima sukurti atskirą stulpelį kiekvienam šeimos nariui, kad kiekvienas asmuo galėtų pridėti savo datas ir įvykius. Kalendoriaus išdėstymas yra unikalus ir skiriasi jo dydis, priklausomai nuo to, kiek šeimos narių pridėta.

Family Calendar customisation window

Kalendoriaus konfigūracijos lange, be skirtukų " Išvaizda" ir " Šventės", matysite skirtuką " Šeimos nariai ". Norėdami pridėti asmenį, spustelėkite mygtuką Pridėti naują. Atsidaro langas, kuriame galite įrašyti asmens vardą ir pavardę.

Add family member window

Parašę vardą, spustelėkite Pridėti ir į kalendorių bus pridėtas stulpelis su asmens vardu. Norėdami pakeisti arba ištrinti vardą, spustelėkite mygtuką su trimis taškais, kuris rodomas pridėto nario dešinėje.

Family members tab displayed with members added

Į šeimos kalendorių įtraukiant Šventes, jas galima pridėti prie pridėto nario. Skirtuke Šventės spustelėjus Pridėti naują bus atvertas langas, kuriame galima pasirinkti datą, pridėti renginio pavadinimą ir pasirinkti šeimos narį, su kuriuo jis susijęs. Užbaigę, spustelėkite Pridėti, kad pridėtumėte jį prie kalendoriaus.

Add own event window including family member