Komentarai

Komentarai

Galite konfigūruoti ir leisti komentuoti savo galerijas, kad galėtumėte gauti klientų atsiliepimus tiesiai apie nuotraukas. Norėdami įjungti komentarus galerijoje, turite atidaryti galerijos nustatymus. Ją aktyvavus, atsiras naujų parinkčių.

Gallery settings

Pagal numatytuosius nustatymus parinktis Publikuoti komentarus rankiniu būdu yra išjungta, o tai reiškia, kad jūsų galerijoje pateikti komentarai skelbiami automatiškai. Jei aktyvuosite šią parinktį, gausite el. laišką apie kiekvieną pateiktą komentarą ir turėsite patvirtinti kiekvieną komentarą, kad jis būtų paskelbtas.
Galite leisti komentuoti pačius komentarus ir leisti komentarus pamėgti. Pasirinkę jums tinkamiausias parinktis, spustelėkite Išsaugoti. Atkreipkite dėmesį, kad galerija turi būti bendrinama, kad naudotojai galėtų palikti komentarus. Jei atidarysite bendrinamą galerijos nuorodą ir pasirinksite nuotrauką, pamatysite, kad yra komentavimo mygtukas.

Comments button in gallery

Jei galerijose atidarysite galeriją, kurioje aktyvavote komentarų funkciją, iš karto pamatysite, kurios nuotraukos buvo komentuojamos.

Comment notification icons

Jei pasirinksite nuotrauką su komentaru ir spustelėsite komentarų mygtuką, galėsite juos perskaityti ir prireikus ištrinti.

Comment on photo