Kontaktai ir kontaktų grupės

Kontaktai ir kontaktų grupės

Savo kontaktus ir kontaktų grupes galite išsaugoti tiesiogiai "Photo Portal". Tokiu būdu galite siųsti jiems savo nuotraukas ir projektus tiesiai iš "Photo Portal", nenaudodami išorinės programos. Kontaktai ir kontaktų grupės yra skydelyje Sales (Pardavimai), skiltyje Communications (Ryšiai).

Kontaktai

Meniu Contacts (kontaktai) rodomas visų jūsų išsaugotų kontaktų sąrašas.

Contacts menu

Norėdami pridėti kontaktą, tiesiog spustelėkite Add (pridėti). Bus rodomas meniu, kuriame galėsite pridėti kontakto asmeninę informaciją. Užpildę visus laukus, spustelėkite Išsaugoti.

Contact information window

Naujas kontaktas bus įtrauktas į jūsų kontaktų sąrašą. Spustelėję kontaktą, galite keisti ir papildyti jo informaciją arba, jei reikia, jį ištrinti.

Be to, jei galerijos bendrinimo nustatymuose įjungta parinktis Reikalauti registracijos, naujam naudotojui prisijungus prie tos galerijos, jis bus automatiškai įtrauktas į jūsų kontaktų sąrašą su būsena Naujas.

New contact created due to registration

Kontaktų grupės

Kontaktų grupės yra labai naudingos norint suskirstyti kontaktus į grupes, kurios veiktų kaip paskirstymo sąrašas. Vaizdais ir projektais galima greitai dalytis su kontaktų grupe, nereikia jų pridėti po vieną.

Naują kontaktų grupę galima sukurti spustelėjus Pridėti. Atsivers langas, kuriame bus galima įvesti naujos kontaktų grupės pavadinimą. Išsaugota ji bus rodoma meniu Kontaktų grupės.

Contact groups menu

Norėdami įtraukti kontaktus į kontaktų grupę, eikite į meniu Contacts (Kontaktai) ir spustelėkite kontaktą, kurį norite įtraukti į grupę. Visas sukurtas kontaktų grupes bus galima pažymėti kontaktų informacijos lange. Jos taip pat bus rodomos, kai bus pridėtas naujas kontaktas. Grupių, į kurias galima įtraukti kontaktą, skaičius neribojamas. Taip pat galima sukurti naują kontaktų grupę iš kontaktų informacijos lango spustelėjus Pridėti. Baigę spauskite Išsaugoti.

Contact group selected in contact

Kontaktų ir kontaktų grupių naudojimas

Norėdami dalytis galerijomis ir projektais su kontaktiniais asmenimis, atidarykite Bendrinimo nustatymai.

Share gallery settings

Yra kelios dalijimosi bendrinama nuoroda parinktys. Spustelėjus Bendrinti su kontaktais, bus pasiūlyta pasirinkti visus pridėtus kontaktus ir kontaktų grupes. Jei reikia, galima pridėti daugiau kontaktų.

Select contacts window