Pridėti ir redaguoti vaizdus

Pridėti ir redaguoti vaizdus

Pasirinkite vaizdus

Kairiajame dizainerio stulpelyje reikia pasirinkti aplanką, kuriame saugomi vaizdai, kad juos būtų galima įtraukti į nuotraukų gaminį. Galite naršyti po aplankus arba įvesti kelią, kuriame saugomi vaizdai.

Dizaineris su visais rodomais stulpeliais

Pasirinkus aplanką, kuriame yra nuotraukos, nuotraukos bus rodomos to paties stulpelio apačioje. Nuotraukas galima rūšiuoti pagal pavadinimą, tipą, datą, naudojimą arba įvertinimą. Nuotraukų miniatiūros gali būti rodomos skirtingo dydžio. Tai galima pakeisti spustelėjus mygtuką View (Peržiūrėti) ir pasirinkus norimą dydį. Taip pat galima įjungti ir išjungti parinktį Rodyti failo pavadinimą.

Miniatiūrų peržiūros parinktys

Nuotraukas, jau įtrauktas į nuotraukų produktą, galima paslėpti įjungus parinktį Hide used images (slėpti naudotus vaizdus). Taip į projektą įtrauktos nuotraukos taps nematomos šiame meniu, todėl ta pati nuotrauka nebus pakartotinai įtraukta į projektą. Jei ši parinktis išjungta, į projektą pridėtos nuotraukos bus pažymėtos varnele. Jei jos buvo naudojamos daugiau nei vieną kartą, jos bus rodomos su atitinkamu skaičiumi.
Atkreipkite dėmesį, kad dėl medžiagos pobūdžio nuotraukų neįmanoma patalpinti ant visų "Photo Book" viršelių. Dėti paveikslėlius galima tik ant fotoknygų su blizgiu ir matiniu viršeliu, baltos odos ir Professional Line fotoknygų su akrilo arba šlifuoto metalo spaudos viršeliu.

Vaizdų išdėstymas ir apkarpymas

Pasirinkus paveikslėlį, viršuje rodomas meniu, kuriame yra keletas įrankių, leidžiančių perstatyti paveikslėlį paveikslėlio rėmelyje. Šiame meniu taip pat rodomas vaizdo pavadinimas, raiška ir kokybė. Vaizdo kokybė priklauso nuo nuotraukos gaminio vaizdo dydžio ir jo raiškos santykio ir keičiasi priklausomai nuo dydžio, kurio vaizdas naudojamas nuotraukų gaminyje. Kad rezultatai būtų geriausi, rekomenduojame pasirinkti Image quality very good (vaizdo kokybė labai gera).

Aplink pasirinktą vaizdą atsiras mėlynas rėmelis. Tai yra ribinis vaizdo rėmelis. Spustelėję šį rėmelį, laikydami nuspaustą pelės klavišą ir judindami žymeklį į šonus, galite padidinti arba sumažinti rėmelio dydį.

Pasirinktas vaizdas su rodoma informacija ir įrankiais

Norėdami sumažinti rėmelio dydį, pasirinkite vaizdą ir spustelėkite viršutiniame meniu rodomą mygtuką Crop (apkarpyti). Kai ši funkcija aktyvi, nuotraukos kampuose atsiranda baltas rėmelis. Spustelėkite ir vilkite šį rėmelį, kad apkarpytumėte vaizdą.

Paveikslėlyje pasirinktas apkarpymo įrankis

Jei norite padidinti arba sumažinti paveikslėlio dydį paveikslėlio langelyje, pasirinkite paveikslėlį ir spustelėkite didinamąjį stiklą su pliuso ženklu arba didinamąjį stiklą su minuso ženklu. Taip vaizdas bus padidintas arba sumažintas nedarant įtakos rėmelio dydžiui.

Jei norite perkelti vaizdą langelyje, spustelėkite kryžiuko mygtuką, kuris rodomas viršutiniame meniu, kai pasirinktas vaizdas. Jį įjungus, virš vaizdo atsiras ta pati kryželio piktograma. Tai rodo, kad galite perkelti vaizdą rėmelyje ir pakeisti jo padėtį. Norėdami tai padaryti, palaikykite pelę virš vaizdo motyvo ir vilkite jį norima kryptimi. Šią funkciją taip pat galima suaktyvinti dukart spustelėjus ant vaizdo.

Paveikslėlyje pasirinktas pertvarkymo įrankis

Norėdami apversti vaizdą, spustelėkite mygtuką Mirror horizontally (atspindėti horizontaliai) arba Mirror vertikally (atspindėti vertikaliai), priklausomai nuo poreikio. Paspaudus mygtuką Pasukti vaizdo detalę, kuris rodomas viršutiniame meniu, kai pasirinktas vaizdas, vaizdas bus pasuktas 90 laipsnių kampu vaizdo langelyje. Šiame meniu taip pat yra parinktis Image enhancement (vaizdo tobulinimas). Jei ši parinktis įjungta, programinė įranga automatiškai pakoreguoja vaizdą. Rekomenduojame išjungti šią parinktį, jei nuotraukos buvo anksčiau redaguotos.
Vaizdų tobulinimą galite įjungti spustelėję piktogramą "burtų lazdelė". Kai ši piktograma turi pilką foną, vaizdo gerinimas yra aktyvus. Daugiau informacijos rasite straipsnyje Vaizdo gerinimas.

Keitimasis vaizdais

Jei dvi ar daugiau nuotraukų jau yra patalpintos ant nuotraukų gaminio, galite sukeisti jų pozicijas vietomis. Pasirinkite nuotraukas, kurias norite sukeisti vietomis, ir pasirodys mygtukas Sukeisti pasirinktus vaizdus. Paspaudus šį mygtuką, pasirinktų nuotraukų pozicijos bus iš karto sukeistos vietomis. Jei pasirinkote daugiau nei dvi nuotraukas, kurias norite sukeisti vietomis, gali tekti mygtuką spausti kelis kartus, kol kiekviena nuotrauka atsidurs norimoje padėtyje.

Sukeisti pasirinktas nuotraukas

Taip pat galite spustelėti viduriniuoju pelės mygtuku arba palaikyti pelę ar jutiklinį kilimėlį virš nuotraukos. Bus rodoma nedidelė nuotraukos miniatiūra kaip žymeklis, o virš visų nuotraukų, jau pridėtų prie nuotraukų gaminio, bus rodomas mygtukas Sukeisti vaizdą. Norėdami sukeisti nuotraukas vietomis, tiesiog spustelėkite kitą nuotrauką, ant kurios taip pat yra mygtukas " Sukeisti vaizdą", ir nuotraukos bus sukeistos vietomis.

Perjungti vaizdą

Pašalinti vaizdą iš vaizdo langelio

Galima pašalinti tik paveikslėlio turinį, nepašalinant paveikslėlio lauko. Norėdami tai padaryti, turite dukart spustelėti paveikslėlį ir klaviatūros klavišu DEL pašalinti paveikslėlį. Paveikslas bus pašalintas, bet paveikslėlio langelis liks.