Pridėti nuotraukų gaminio elementų

Pridėti elementų

Kad sukurtumėte asmeninį dizainą, į nuotraukų gaminį galima įtraukti įvairių elementų, pavyzdžiui, paveikslėlių, teksto, užpildymo langelių ir klipartų.

Pridėti vaizdų

Į fotoproduktą galima įvairiais būdais įtraukti vaizdus:

1. Kairiajame stulpelyje esančiame meniu pasirinkdami paveikslėlį ir vilkdami jį į darbo sritį.

Dragging images from left column

2. Vilkdami paveikslėlius tiesiai iš aplanko apžvalgos į dizainerį. Tokiu būdu pridėti vaizdai bus rodomi kairiajame dizainerio stulpelyje kartu su kitais vaizdais.

3. Spustelėjus mygtuką Add image (pridėti vaizdą), nuotraukų gaminio langelyje atsiras paveikslėlis. Galite vilkti vaizdą iš kairiojo stulpelio į šį vaizdo langelį arba pasirinkti vaizdo langelį ir spustelėti mygtuką Select photo (pasirinkti nuotrauką), esantį langelio viršuje. Spustelėję šį mygtuką, atidarysite naršyklę ir galėsite iš savo įrenginio pasirinkti vaizdą, kurį norite įtraukti į nuotraukų gaminį. Vaizdų langeliai naudojami maketuose.

Insert image and Replace image options on a layout

Jei į nuotraukų gaminį jau įdėtas paveikslėlis ir iš kairiojo stulpelio į nuotraukų gaminį tempiamas kitas paveikslėlis, bus rodoma parinktis Replace Image (pakeisti paveikslėlį). Jei ant šios parinkties užmetamas vilkimo paveikslėlis, į fotoproduktą jau įdėtas paveikslėlis bus pakeistas naujuoju paveikslėliu.

4. Spustelėjus dešiniuoju pelės klavišu ant kairiojo stulpelio meniu esančio vaizdo, pateikiamas meniu. Pasirinkus Insert image (įterpti vaizdą), vaizdas bus automatiškai patalpintas į fotoproduktą.

Insert image button from left column

Pridėti tekstą

Tekstą į fotoproduktą galima pridėti spustelėjus mygtuką Add text (pridėti tekstą ), esantį Dizainerio viršutiniame meniu.

New Text Box added

Paspaudus, fotoprodukto viduryje atsiras teksto laukelis, kurį galėsite suasmeninti. Šiame laukelyje tekstą galima rašyti dviem būdais:

1. Pasirinkę teksto laukelį ir spustelėję virš jo esantį teksto redaktoriaus mygtuką. Taip atsidarys teksto redaktoriaus langas, kuriame galėsite įrašyti norimą tekstą. Šiame teksto redaktoriaus lange taip pat yra visi teksto konfigūravimo įrankiai. Tekstą galite keisti tiesiogiai iš čia. Norėdami pridėti teksto redaktoriuje parašytą tekstą prie savo fotoprodukto, paspauskite šio redaktoriaus mygtuką OK.

Text Editor window

2. Dizainerio ekrane, dukart spustelėjus pele teksto lauką, bus įjungta klaviatūra, kad galėtumėte pridėti tekstą. Teksto konfigūravimo įrankiai taip pat pasiekiami dešiniajame stulpelyje pasirinkus tekstą ir spustelėjus mygtuką Text box (teksto laukelis). Čia, be kitų parinkčių, galima pritaikyti teksto šriftą, dydį, lygiavimą ir spalvą.

Pridėti užpildymo laukelį

Užpildymo langelius į nuotraukų gaminį galima pridėti spustelėjus viršutiniame dizainerio meniu esantį mygtuką Add fill (pridėti užpildymą). Pagal numatytuosius nustatymus sukuriamas spalvotas stačiakampis.

New Fill Box added

Norėdami pakeisti užpildymo langelio dydį, spustelėkite jo rėmelį ir, laikydami nuspaustą pelės klavišą, perkelkite žymeklį į norimą dydį ir formą. Tokiu būdu galite, pavyzdžiui, pritaikyti tekstūrą vienam nuotraukų knygos puslapiui.

Užpildymo langelio konfigūracijos meniu rodomas spustelėjus viršuje esantį mygtuką Edit fill (redaguoti užpildymą), kuris rodomas pasirinkus, arba dešinėje esančio meniu mygtuką Fill box (užpildyti langelį ).
Dešinėje pusėje esančiame viršutiniame meniu galima pasirinkti įvairių tipų užpildymus: Spalva, Gradientas arba Tekstūra. Kiekvienas tipas turi skirtingas pritaikymo parinktis.

Pridėti iškarpas

Klipartų į nuotraukų gaminį galima pridėti spustelėjus dešiniojo meniu mygtuką Cliparts (Klipartai). Rodomas didelis klipartų pasirinkimas. Juos galima filtruoti pagal kategorijas arba pagal paieškos laukelyje įvestą raktažodį, kad greitai rastumėte klipartus konkrečia tema.

Clipart added

Norėdami pridėti klipartą prie nuotraukų gaminio, pasirinkite klipartą iš šio meniu laikydami nuspaudę pelės mygtuką ir vilkdami jį į nuotraukų gaminį. Kitas būdas pridėti klipartą - spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu ir spustelėkite Įterpti klipartą.
Pridėtas klipartas bus rodomas numatytosios reikšmės fotoprodukte. Jums reikės pakoreguoti dydį, kad jis atitiktų jūsų dizaino poreikius.