Komentarai

Komentarai

Galite konfigūruoti ir leisti komentarus savo projektuose. Taip galėsite gauti atsiliepimus tiesiai iš klientų, o tai padės efektyviau dirbti ir sutaupyti laiko. Norėdami įjungti komentarus projekte, eikite į Projekto nustatymus ir pasirinkite projektą, kuriam norite įjungti komentarus. Projekto nustatymus rasite dešiniajame meniu arba spustelėję ant projekto esantį trijų taškų mygtuką.

Rodomos projekto parinktys

Projekto nustatymuose rasite komentarų įjungimo parinktį. Aktyvavę turėsite spustelėti Išsaugoti. Atkreipkite dėmesį, kad projektas turėtų būti bendrinamas, kad naudotojai galėtų palikti komentarus.

Komentarų parinktis projekto nustatymuose

Atidarę projekto bendrinamą nuorodą, pamatysite, kad dabar prie projekto galima pridėti komentarų.

Komentarai projekte

Įrašius komentarą, projektų skydelyje taip pat pasirodys pranešimas Komentarai, informuojantis apie tai, kad projekte buvo pateiktas komentaras.

Komentaro piktograma projekto skydelyje