Komentarai

Komentarai

Galite konfigūruoti ir leisti komentarus savo projektuose. Taip galėsite gauti atsiliepimus tiesiai iš klientų, o tai padės efektyviau dirbti ir sutaupyti laiko. Norėdami įjungti komentarus projekte, eikite į Projekto nustatymus ir pasirinkite projektą, kuriam norite įjungti komentarus. Projekto nustatymus rasite dešiniajame meniu arba spustelėję ant projekto esantį trijų taškų mygtuką.

Projekto nustatymuose rasite parinktį įjungti komentarus. Aktyvavę turėsite spustelėti Išsaugoti. Atkreipkite dėmesį, kad projektas turėtų būti bendrinamas, kad naudotojai galėtų palikti komentarus.

Comment option in project settings

Atidarę projekto bendrinamą nuorodą, pamatysite, kad dabar prie projekto galima pridėti komentarų.

Comment in project

Pateikus komentarą, Projektų skydelyje taip pat pasirodys pranešimas Komentarai, informuojantis apie tai, kad buvo pateiktas komentaras.

Comment icon in Project panel