Taikyti filtrus

Taikyti filtrus

Taikant filtrus galima koreguoti nuotraukų vaizdų ir objektų spalvas. Taip galima atlikti galutinius objektų kontrasto, spalvos ir sodrumo pakeitimus, kai jie jau patalpinti, nepaliekant "Saal Digital" programinės įrangos.

Norint taikyti filtrus objektui, reikia jį pažymėti ir spustelėti dešinėje esantį mygtuką Filters (Filtrai), kuris atveria meniu su įvairiais įrankiais.

Keičiant parametro Brightness (Ryškumas) reikšmę galima padidinti ryškumą iki 100, t. y. didžiausio baltos spalvos taško, arba sumažinti iki -100, t. y. didžiausio juodos spalvos taško. Ši funkcija gali būti ne tik taikoma vaizdams, bet ir labai naudinga, pavyzdžiui, norint konvertuoti juodą klipartą į baltą, padidinus jo ryškumą iki maksimalaus, ir atvirkščiai, norint konvertuoti baltą klipartą į juodą, sumažinus jo ryškumą.

Filter applied to clipart, brightness increased

Keičiant kontrasto vertę, objekto kontrastas padidės arba sumažės, pradedant nuo 0, mažiausia vertė -200 , o didžiausia - 500. Keičiant sodrumo vertę, pasikeis spalvos intensyvumas. Sumažinus vertę iki 0, vaizdas arba objektas taps juodai baltas. Sodrumą galima padidinti iki 300.

Filters applied to image

Keičiant vertę Hue (atspalvis) keičiasi vaizdo tonas. Tai leidžia prireikus šiek tiek pakoreguoti vaizdo toną arba sukurti meninį nuotraukos toną. Lauke Colour (spalva) pasirenkama spalva, kuria nuspalvinamas pasirinktas objektas. Spalvos intensyvumą galima reguliuoti keičiant lauko Colourization (Neskaidrumas) reikšmes. Keisdami laukus Hue (atspalvis) ir Colourization (spalvingumas), galite keisti klipartų ir tekstūros užpildymo langelių atspalvį, kad pasiektumėte spalvinę fotoprodukto dizaino harmoniją.

Colourization filter applied to clipart

Pagal numatytuosius nustatymus kai kurios filtro šablono parinktys rodomos po įrankiais. Juos spustelėjus, jie bus automatiškai taikomi pasirinktam objektui. Jei spustelėsite viršutiniame meniu esantį mygtuką Random (atsitiktinis), visi parametrai bus parinkti atsitiktine tvarka. Tai labai naudinga norint gauti kūrybišką rezultatą arba įkvėpti redaguoti. Abiem atvejais galima keisti automatiškai pritaikytus parametrus. Paspaudus mygtuką Reset (atstatyti), objektui grąžinamos pradinės vertės.

Kaip ir rėmelių, kaukių ir šešėlių atveju, nustačius filtrus, juos vienu metu galima taikyti keliems objektams. Juos galite taikyti visiems dabartinio puslapio objektams arba visiems projekto elementams, paspaudę mygtuką To all (Visiems).