"Lightroom", "Photoshop" ir kitomis programomis atliktas minkštasis patikrinimas

"Lightroom", "Photoshop" ir kitomis programomis atliktas minkštasis patikrinimas

Čia rasite informacijos apie tai, kaip "Lightroom" ir "Photoshop" programose nustatyti minkštąją korektūrą. Taip pat pateikiame patarimų, ar minkštąją korektūrą galima naudoti ir kitose programose.

Įdiekite profilį

Pirmiausia turite atsisiųsti atitinkamą savo gaminio profilį. Čia rasite mūsų ICC profilius ZIP formatu. Atsisiuntę failą, išpakuokite jį ir importuokite profilį:

MacOS: nukopijuokite profilį į aplanką " Library" > " ColorSync" > " Profiles"
"Windows": Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite profilį ir pasirinkite Įdiegti profilį

Profilis jokiu būdu neturėtų būti įterptas į failą. Vaizdų duomenys mums turi būti siunčiami RGB formatu, neatsižvelgiant į tai, kokį produktą pasirinkote.

Minkštas tikrinimas naudojant "Lightroom Classic

Minkštas tikrinimas galimas RGB profiliams. Atkreipkite dėmesį, kad CMYK profilius (pavyzdžiui, "Acrylic Glass", "Metal Print", "PVC Foam Board", "Canvas" ir t. t.) galima naudoti tik "Photoshop" programai "Soft proof".

1 Minkšto bandomojo kopijavimo nustatymas

Programoje "Lightroom" meniu juostoje spustelėkiteDevelop (kurti) ir pažymėkite žymimąjį langelį Soft Proofing (minkštas bandymas ). Fonas taps baltas, o tai reiškia, kad įjungtas minkštojo koregavimo režimas. Taip pat viršutiniame dešiniajame kampe matysite " Proof Preview" (bandymo peržiūra).

Dešiniajame stulpelyje atsiras minkštojo koregavimo meniu. Ištraukite meniu Profile (profilis) ir pasirinkite Other (kita). Atsidarys langas, kuriame bus rodomi įdiegti ICC profiliai. Pažymėkite norimo naudoti spalvų profilio langelį ir paspauskite OK.

Po histograma esantis profilio laukas pasikeis ir jame bus rodomas ką tik pridėtas ICC profilis. Nustatymai turi būti nustatyti pagal aktyvų ICC profilį. Tai galite patikrinti mūsų ICC profilių puslapyje.

Pavyzdžiui, blizgaus plakato ICC profilio " Glossy Poster" (blizgus plakatas) parinktis turi būti nustatyta kaip santykinė, o žymimasis langelis " Simulate Paper & Ink" (imituoti popierių ir rašalą ) nepažymėtas.

Saal Digital ICC profilis programoje

Nustačius visus atitinkamo ICC profilio nustatymus ir pažymėjus žymimąjį langelį Soft Proofing (švelnus tikrinimas), nuotrauka bus rodoma pagal to profilio spalvas. Visi nuotraukos koregavimai turėtų būti atliekami įjungus funkciją Soft Proofing (minkštasis tikrinimas), nes toks bus galutinio produkto rezultatas.

2 Eksportuokite baigtą vaizdą

Jei jūsų nuotrauka su minkštuoju tikrinimu rodoma teisingai ir atrodo taip, kaip norite, dabar galite eksportuoti nuotrauką. Eikite į File (failas) > Export (eksportuoti) ir įveskite norimus nustatymus.
Atkreipkite dėmesį, kad failo nustatymai turi būti RGB spalvų erdvėje pagal spalvųerdvę ir kad neturėtų būti nustatytas "SaalDigital" profilis!

Lightroom failo nustatymai

Minkštas tikrinimas "Photoshop" programoje

Programoje "Photoshop" galima atlikti minkštąją korektūrą RGB ir CMYK profiliams.

1 Soft proof nustatymas

Importuokite vaizdą, kurį norite peržiūrėti, į "Photoshop". Norėdami atidaryti dialogo "Soft proof" (minkštasis bandymas) langą, spustelėkite viršutiniame meniu esantį mygtuką View (Peržiūrėti) ir pasirinkite Proof setup (bandymo nustatymas) > Custom (Pasirinktinis).

Photoshop proof setup meniu

Atsivers langas Custom Proof Condition (pasirinktinės bandymų sąlygos ). Laukelyje Device to simulate (imituoti įrenginį) pasirinkite ICC profilį, kurį atsisiuntėte ir norite išbandyti. Kitus nustatymus reikia užpildyti pagal kiekvieno profilio poreikius. Juos galite patikrinti mūsų ICC profilių puslapyje.

Pavyzdžiui, "FineArt Baryta" ICC profilyje turi būti panaikinta žymės " Preserve RGB Numbers" (išsaugoti RGB numerius), " Rendering Intent" (Atvaizdavimo paskirtis) nustatyta kaip " Relative Colorimetric" ( santykinis kolorimetrinis), pažymėta " Black Point Compensation" (juodojo taško kompensavimas) ir panaikinta žymės " Simulate Paper Colour" (imituoti popieriaus spalvą).

Spustelėkite Save (įrašyti), kad išsaugotumėte pridėtą profilį su visais užpildytais parametrais. Baigę spauskite OK. Aktyvus "Photoshop" spalvų profilis dabar yra tas, kurį ką tik pridėjote.

Vaizdas bus rodomas pagal šio įdiegto profilio spalvų nustatymus, ir tai bus galutinio produkto rezultatas. Visi koregavimai turi būti atliekami su ICC profiliu, įjungtu kaip minkštasis bandymas.

Naudodami parinktį View (Peržiūrėti) > Proof Colours (Bandomosios spalvos), dabar galite peržiūrėti vaizdą su profiliu arba be jo. Taip pat galite įjungti arba išjungti profilį naudodami spartųjį klavišą Ctrl + Y ("Windows") arba Cmd + Y ("MacOS").

Photoshop peržiūrėti bandomąsias spalvas

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurių mūsų gaminių, pavyzdžiui, sienų meno ir atvirukų, profiliai yra CMYK, kurie bus tik imituojami. Turėsite atsiųsti mums RGB vaizdus.

2 Įrašykite galutinį vaizdą

Jei jus tenkina vaizdų spalvos, išsaugokite juos ir jie bus paruošti spausdinimui. Juos galite naudoti mūsų "Saal Design" programinėje įrangoje arba internetinėje parduotuvėje.

Ar galiu naudoti minkštąjį bandomąjį variantą kitose programose?

Apskritai minkštajam koregavimui rekomenduojame naudoti "Lightroom" ir "Photoshop". Kai kuriais atvejais nustatymų, reikalingų tiksliausiam spalvų atkūrimui, negalima atlikti kitomis programomis.

Capture One Pro:

Mūsų ICC profilius galima pasirinkti įdiegus programą per View > Proof display for profile. Tačiau kitų svarbių nustatymų, tokių kaip atvaizdavimo prioritetas, juodojo taško kompensavimas ar popieriaus spalvos imitavimas, deja, negalima atlikti atitinkamam ICC profiliui. Todėl mes nerekomenduojame naudoti "Capture One" programinės korektūros funkcijos mūsų darbo eigai. Neatlikus reikiamų nustatymų, negalima užtikrinti spalvų tikslumo.

Affinity Photo:

Įdiegus mūsų ICC profilius galima pasirinkti kaip korektūros profilį per " Adjustment" > " Softproof". Tuomet vaizdas bus rodomas minkštoje korektūroje. Nors galima nustatyti " Render Intent" ir " Black Point Compensation" (juodojo taško kompensavimas), nėra funkcijos " Simulate Paper Colour" (imituoti popieriaus spalvą).

Photoshop Elements:

Deja, soft proof funkcija nepasiekiama.

 

Jūsų kalbos nustatymai neatitinka šios svetainės kalbos. Prašome pasirinkti:

Jūsų kalbos nustatymai neatitinka šios svetainės kalbos. Prašome pasirinkti: