Produktų pavyzdžių programos privatumo politika

1) Informacija apie asmens duomenų rinkimą ir duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys

1.1 Esame dėkingi už jūsų apsilankymą ir dėkojame už susidomėjimą. Toliau informuojame jus apie jūsų asmens duomenų tvarkymą naudojantis mūsų pasiūlymu. Asmens duomenys - tai visi duomenys, pagal kuriuos galima jus asmeniškai identifikuoti.

1.2 Duomenų valdytojas, atsakingas už duomenų tvarkymą šioje svetainėje, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR), yra Saal Digital Fotoservice GmbH, Zeppelinstrasse 36, 91187 Röttenbach, Vokietija, el. paštas: support@saal-digital.lt. Duomenų valdytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais sprendžia dėl asmens duomenų tvarkymo tikslų ir priemonių. Bet kokių asmens duomenų gavėjas yra Saal Digital Fotoservice GmbH. Duomenys tretiesiems asmenims neperduodami, jei nenurodyta kitaip. Duomenys bus perduodami trečiosioms šalims, jei esame teisiškai ar pagal sutartį įpareigoti tai daryti. Kiek duomenis perduodame trečiosioms šalims, galite matyti iš atitinkamų šios duomenų apsaugos deklaracijos poskyrių (pvz., išsiuntimo paslaugų vadybininkui). Be to, mes taip pat naudojamės sutarčių tvarkytojų paslaugomis. Tiek, kiek asmens duomenys perduodami vykdant užsakymų tvarkymą, tai atliekama remiantis užsakymų tvarkymo sutartimi, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. BDAR 28 STRAIPSNĮ. Jei duomenų tvarkytojas yra ne ES valstybėje narėje (trečiojoje šalyje), užtikriname, kad būtų taikomos tinkamos garantijos pagal BDAR 6 str. 44 ir toliau BDAR.

2) Duomenų rinkimas, kai lankotės mūsų svetainėje

Šioje interneto svetainėje saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti asmens duomenų ir kito konfidencialaus turinio (pvz., užsakymų ar užklausų duomenų valdytojui) perdavimą, naudojamas SSL arba TLS šifravimas. Užšifruotą ryšį atpažinsite pagal simbolių eilutę "https://" ir užrakto simbolį naršyklės eilutėje.

Kai mūsų svetaine naudojatės tik informaciniais tikslais, t. y. jei nesiregistruojate ar kitaip nepateikiate mums informacijos, mes renkame tik tuos duomenis, kuriuos jūsų naršyklė perduoda į mūsų serverį (vadinamuosius "serverio žurnalo failus"). Kai lankotės mūsų svetainėje, renkame toliau nurodytus duomenis, kurie yra techniškai būtini, kad galėtume jums rodyti svetainę:

- Mūsų aplankyta svetainė
- data ir laikas apsilankymo metu
- siunčiamų duomenų kiekis baitais
- Šaltinis / nuoroda, iš kurio atėjote į puslapį
- Naudota naršyklė
- Naudota operacinė sistema
- Anonimiškai naudotas IP adresas

Duomenys tvarkomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 6 dalį. 1 punkto f papunktį, remdamiesi teisėtu interesu gerinti mūsų svetainės stabilumą ir funkcionalumą. Duomenys nebus perduodami ar naudojami jokiais kitais būdais. Vis dėlto pasiliekame teisę vėliau patikrinti serverio žurnalo failus, jei bus kokių nors konkrečių neteisėto naudojimo požymių.

3) Sausainiai

Siekdami, kad jūsų apsilankymas mūsų svetainėje būtų patrauklus ir kad galėtumėte naudotis tam tikromis funkcijomis, įvairiuose puslapiuose naudojame vadinamuosius slapukus. Tai yra nedideli tekstiniai failai, kurie išsaugomi jūsų mobiliajame įrenginyje. Kai kurie mūsų naudojami slapukai ištrinami pasibaigus naršyklės sesijai, t. y. uždarius naršyklę (vadinamieji sesijos slapukai). Kiti slapukai lieka jūsų galiniame įrenginyje ir leidžia mums arba mūsų įmonėms partnerėms (trečiųjų šalių slapukai) atpažinti jūsų naršyklę kito apsilankymo metu (nuolatiniai slapukai). Jei slapukai nustatomi, jie renka ir apdoroja konkrečią naudotojo informaciją, pavyzdžiui, naršyklės ir buvimo vietos duomenis, taip pat IP adreso reikšmes individualiu mastu. Nuolatiniai slapukai automatiškai ištrinami praėjus nustatytam laikotarpiui, kuris gali skirtis priklausomai nuo slapuko.

Kai kuriais atvejais slapukai naudojami siekiant supaprastinti užsakymo procesą išsaugant nustatymus (pavyzdžiui, įsimenant virtualaus pirkinių krepšelio turinį vėlesniam apsilankymui svetainėje).

Jei asmens duomenys taip pat tvarkomi atskirais mūsų įdiegtais slapukais, jie tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.2 str. 6 str. 1 punkto b papunkčiu BDAR arba sutarties vykdymo tikslais, arba pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. 6 str. 1 punkto f papunktį BDAR, kad užtikrintume savo teisėtus interesus, susijusius su kuo geresniu svetainės funkcionalumu ir klientui patogiu bei veiksmingu puslapio lankymo dizainu.

Galime bendradarbiauti su reklamos partneriais, kurie padeda mums padaryti mūsų svetainę jums įdomesnę. Šiuo tikslu, kai lankotės mūsų svetainėje, jūsų standžiajame diske taip pat išsaugomi įmonių partnerių slapukai (trečiųjų šalių slapukai). Jei dirbame su minėtais reklamos partneriais, apie tokių slapukų naudojimą ir kiekvienu atveju surinktos informacijos apimtį būsite informuoti atskirai ir atskirai tolesniuose punktuose.

Atkreipkite dėmesį, kad savo naršyklę galite nustatyti taip, kad būtumėte informuojami apie slapukų nustatymą ir galėtumėte individualiai nuspręsti dėl jų priėmimo arba uždrausti priimti slapukus tam tikrais atvejais arba apskritai. Kiekviena naršyklė skirtingai tvarko slapukų nustatymus. Tai aprašyta kiekvienos naršyklės pagalbos meniu, kuriame paaiškinta, kaip galite pakeisti slapukų nustatymus.

4) Duomenų tvarkymas sutarties vykdymo tikslais

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.1 str. 6 str. 1 punkto b papunktį, asmens duomenys toliau renkami ir tvarkomi, jei juos mums pateikiate, kad galėtume įvykdyti sutartį. Surenkami duomenys priklauso nuo to, kokie duomenys reikalingi sutarčiai vykdyti. Paprastai tai yra vardas, pavardė, gatvė, namo numeris, pašto kodas, miestas, el. pašto adresas, telefono numeris ir, pasirinktinai, pareigos ir įmonės pavadinimas. Atskirais atvejais taip pat banko duomenys, užsakymo objektas ir vaizdo duomenys.

Šiuo atveju jūsų duomenis tvarkysime esamų sutartinių santykių laikotarpiu, kad galėtume vykdyti sutartį. Pasibaigus sutartiniams santykiams, jūsų duomenis, remdamiesi teisėtu interesu, saugosime dar 3 metus. Jei egzistuoja teisės aktais nustatyti archyvavimo laikotarpiai, galutinis saugojimo laikotarpis nustatomas remiantis atitinkamomis specifikacijomis.

Jūsų nuotraukų duomenys automatiškai saugomi Vokietijoje 30 dienų po įkėlimo, siekiant sukurti nuotraukų produktus pagal duomenų apsaugos taisykles. Nuotraukų duomenys bus naudojami tik šiuo tikslu ir nebus perduodami trečiosioms šalims. Užbaigus ir pristačius jūsų užsakymą, vaizdo duomenys bus saugomi iki 4 savaičių, kad būtų galima apdoroti bet kokius skundus ar pakartotinius užsakymus. Jei bus pateiktas skundas, šis laikotarpis bus pratęstas dar 4 savaitėms.

5) Kontaktų užmezgimas

Susisiekus su mumis (pvz., per kontaktinę formą arba el. paštu), renkami asmens duomenys. Renkama antraštė, vardas, pavardė, el. pašto adresas ir pasirinktinai telefono numeris, užsakymo numeris ir įkeltos nuotraukos. Priklausomai nuo formos ar temos, renkama papildoma informacija, kaip matyti atitinkamoje kontaktinėje formoje. Šie duomenys saugomi ir naudojami tik siekiant atsakyti į jūsų užklausą arba susisiekti su jumis ir susijusiam techniniam administravimui. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 punkto f papunktį Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR). Jei jūsų kontakto tikslas - sudaryti sutartį, papildomas duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 6 straipsnio 1 dalies b punktas BDAR. Šiuo atveju jūsų duomenis tvarkysime egzistuojančių sutartinių santykių laikotarpiu, būtinu sutarčiai vykdyti. Pasibaigus sutartiniams santykiams su jumis, jūsų duomenis saugosime dar 3 metus, remdamiesi savo teisėtu interesu. Jei egzistuoja teisės aktais nustatyti archyvavimo laikotarpiai, galutinis saugojimo laikotarpis nustatomas remiantis atitinkamomis specifikacijomis.

5.1 Duomenų apdorojimas pavyzdinių produktų programai

5.1.1 Tikslai ir teisinis pagrindas

Vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 d. 1 punkto a papunkčiu BDAR (ES duomenų apsaugos pagrindų reglamentas), jūsų informacija bus pateikta mūsų rinkodaros ir klientų aptarnavimo skyriui per registracijos formą, esančią bandomųjų produktų programos registracijos puslapyje, siekiant apsvarstyti jūsų dalyvavimą bandomųjų produktų programoje.

5.1.2 Surinkti duomenys

 • pasisveikinimas
 • vardas
 • pavardė
 • šalis
 • el. pašto adresas
 • verslo liudijimo kopija

5.1.3 Saugojimo trukmė

Jūsų duomenis ištrinsime praėjus ne daugiau kaip 10 metų nuo paraiškos užbaigimo, jei nėra priešingų teisinių saugojimo įpareigojimų. Šie duomenys saugomi verslo vykdymo tikslais.

6) Jūsų duomenų naudojimas tiesioginei reklamai

Jūsų užsakymų duomenis, taip pat elgseną naudojantis naujienlaiškiu ir interneto svetaine analizuosime, kad galėtume jums pateikti geriausią turinį. Tai gali būti, pavyzdžiui, informacija apie kainas arba informacija apie naujus produktus, kuri gali būti perduodama kaip pranešimai el. paštu arba kaip pakuotės lapelis.

6.1 Mūsų naujienlaiškio prenumerata el. paštu

Jei užsiprenumeruosite mūsų naujienlaiškį el. paštu, reguliariai siųsime jums informaciją apie mūsų pasiūlymus. Vienintelė privaloma informacija naujienlaiškiui siųsti yra jūsų el. pašto adresas. Kitų galimų duomenų nurodymas yra savanoriškas ir naudojamas tam, kad būtų galima kreiptis į jus asmeniškai. Siųsdami naujienlaiškį taikome vadinamąją dvigubo sutikimo procedūrą. Tai reiškia, kad naujienlaiškį jums siųsime tik tada, kai mums aiškiai patvirtinsite, kad sutinkate su naujienlaiškio siuntimu. Tuomet išsiųsime jums patvirtinamąjį el. laišką su prašymu patvirtinti, kad norite gauti naujienlaiškius ateityje, spustelėdami atitinkamą nuorodą.

Aktyvavę patvirtinimo nuorodą, jūs mums duodate savo sutikimą naudoti jūsų asmens duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 6 str. 1 punkto a papunktį BDAR. Kai registruojatės naujienlaiškiui gauti, išsaugome jūsų IP adresą, kurį įvedė interneto paslaugų teikėjas (IPT), taip pat registracijos datą ir laiką, kad vėliau galėtume atsekti galimą piktnaudžiavimą jūsų el. pašto adresu. Duomenys, kuriuos surinksime registruodamiesi naujienlaiškiui, bus naudojami tik tam, kad galėtume į jus kreiptis reklamuodami naujienlaiškį. Naujienlaiškio prenumeratos galite bet kada atsisakyti naudodamiesi naujienlaiškyje pateikta nuoroda arba siųsdami pranešimą pirmiau nurodytam duomenų valdytojui. Jums atsisakius prenumeratos, jūsų el. pašto adresas bus nedelsiant ištrintas iš mūsų naujienlaiškio platinimo sąrašo, išskyrus atvejus, kai jūs aiškiai sutikote, kad jūsų duomenys būtų naudojami toliau, arba kai mes pasiliekame teisę naudoti duomenis, viršijančius teisės aktais leidžiamą kiekį, apie kurį jus informuojame šioje deklaracijoje.

6.2. Naujienlaiškio siuntimas esamiems klientams el. paštu

Jei pirkdami prekes ar paslaugas nurodėte mums savo el. pašto adresą, pasiliekame teisę reguliariai siųsti jums pasiūlymus dėl panašių prekių ar paslaugų iš mūsų asortimento el. paštu. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 7 straipsnio 2 dalimi, mes galime siųsti jums el. laiškus. 3 UWG (Įstatymas prieš nesąžiningą konkurenciją), mums nereikia gauti atskiro jūsų sutikimo. Šiuo atžvilgiu duomenys tvarkomi tik dėl mūsų teisėto intereso teikti personalizuotą tiesioginę reklamą pagal UWG 7 str. 6 str. 1 punkto f papunktį. Jei iš pradžių prieštaravote, kad jūsų el. pašto adresas būtų naudojamas šiuo tikslu, mes jums nesiųsime el. Turite teisę bet kada nesutikti, kad jūsų el. pašto adresas būtų naudojamas minėtu reklamos tikslu, ir tai galioja ateityje, apie tai pranešdami pradžioje nurodytam duomenų valdytojui. Už tai turite sumokėti tik siuntimo išlaidas pagal pagrindinius tarifus. Gavus jūsų prieštaravimą, jūsų el. pašto adreso naudojimas reklamos tikslais bus nedelsiant nutrauktas.

7) Duomenų tvarkymas užsakymų tvarkymo tikslais

7.1 Jūsų užsakymui apdoroti bendradarbiaujame su keliais paslaugų teikėjais, kurie visiškai arba iš dalies padeda mums vykdyti sudarytas sutartis. Tam tikri asmens duomenys šiems paslaugų teikėjams perduodami pagal toliau pateiktą informaciją. Mūsų surinkti asmens duomenys bus perduoti transporto įmonei, kuriai pavesta pristatyti prekes pagal sutarties tvarkymo sritį, tiek, kiek tai būtina prekėms pristatyti. Jūsų mokėjimo duomenis perduosime užsakytai kredito įstaigai mokėjimo apdorojimo apimtyje, jei tai būtina mokėjimo apdorojimui. Jei naudojamasi mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis, apie tai jus aiškiai informuojame toliau. Duomenų perdavimo teisinis pagrindas yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 punkto b papunktis BDAR.

7.2 Mokėjimo paslaugų teikėjų naudojimas

-Paypal
Siūlome atsiskaityti per "Paypal". Mokėjimą atlieka "PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.", 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Liuksemburgas (toliau - "PayPal"). Daugiau informacijos apie duomenų apsaugos teisę rasite "PayPal" duomenų apsaugos deklaracijoje: https://www.paypal.com/lt/webapps/mpp/ua/privacy-full

- Kompiuteris "PayPal": "Computop
Siūlome atsiskaityti kredito kortele. Mokėjimą atlieka "Computop Wirtschaftsinformatik GmbH", Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, Vokietija. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugos teisę, įskaitant informaciją apie naudojamas kredito agentūras, rasite "Computop" duomenų apsaugos deklaracijoje: https: //computop.com/uk/data-protection

- Novalnet AG
Siūlome atsiskaitymą per "iDeal". Mokėjimą atlieka "Novalnet AG", Zahlungsinstitut (ZAG), Feringastraße 4, 85774 Unterföhring, Vokietija. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugos įstatymą, įskaitant informaciją apie naudojamas kredito agentūras, rasite "Novalnet" duomenų apsaugos deklaracijoje: https://www.novalnet.com/privacy-policy/.

8) „YouTube“ (vaizdo įrašai)

Šioje svetainėje integravome „YouTube“ komponentus. „YouTube“ valdanti bendrovė yra „YouTube“, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, JAV. YouTube, LLC yra „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija, dukterinė įmonė.

YouTube„ yra internetinis vaizdo įrašų portalas, kuriame vaizdo įrašų leidėjai gali nemokamai skelbti vaizdo įrašus, o kiti naudotojai juos peržiūrėti, vertinti ir komentuoti, taip pat nemokamai. YouTube“ leidžia skelbti visų tipų vaizdo įrašus, todėl šiame interneto portale galima peržiūrėti ne tik ištisas filmų ir televizijos programas, bet ir muzikinius vaizdo klipus, priekabas ar pačių naudotojų sukurtus vaizdo įrašus. Kiekvieną kartą, kai iškviečiate vieną iš atskirų mūsų valdomų šios svetainės puslapių, kuriame integruotas „YouTube“ komponentas („YouTube“ vaizdo įrašas), jūsų IT sistemos interneto naršyklė automatiškai paraginama atitinkamo „YouTube“ komponento parsisiųsti atitinkamo „YouTube“ komponento atvaizdą iš „YouTube“. Daugiau informacijos apie „YouTube“ rasite adresu https://www.youtube.com/yt/about/. Vykdydamos šią techninę procedūrą, „YouTube“ ir „Google“ gauna informaciją apie tai, kuriame konkrečiame mūsų svetainės tinklalapyje lankotės.
Jei tuo pat metu esate prisijungę prie „YouTube“, „YouTube“ atpažįsta, kuriame konkrečiame mūsų svetainės tinklalapyje lankotės, kai iškviečiate tinklalapį, kuriame yra „YouTube“ vaizdo įrašas. Šią informaciją renka „YouTube“ ir „Google“ ir priskiria ją jūsų „YouTube“ paskyrai.

„YouTube“ ir „Google“ per „YouTube“ komponentą visada gauna informaciją, kad lankėtės mūsų svetainėje, jei esate prisijungę prie „YouTube“ tuo pačiu metu, kai iškviečiate mūsų svetainę; tai vyksta nepriklausomai nuo to, ar spustelėjote „YouTube“ vaizdo įrašą, ar ne. Jei nenorite, kad ši informacija būtų perduodama „YouTube“ ir „Google“, galite užkirsti kelią jos perdavimui atsijungdami nuo savo „YouTube“ paskyros prieš prisijungdami prie mūsų svetainės.

Šios duomenų tvarkymo operacijos atliekamos tik tuo atveju, jei esate davę aiškų sutikimą, kaip numatyta CK 6.2 straipsnyje. GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Su „YouTube“ privatumo politika galite susipažinti adresu https://www.google.com/intl/lt/policies/privacy/.

9) Rinkodara

9.1 "Google Ads" (konversijų stebėjimas) ir pakartotinė rinkodara

Šioje svetainėje naudojame "Google Ads" konversijų stebėjimo ir pakartotinės rinkodaros paslaugas, kurias valdo "Google Ireland Limited", Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija. Google Ads" yra internetinės reklamos sistema, leidžianti mums reklamuoti ir optimizuoti savo paslaugas ir produktus.

Naudodamiesi "Google Ads" konversijų stebėjimo ir pakartotinės rinkodaros priemonėmis galime stebėti konkrečius naudotojų veiksmus, kurie atliekami spustelėjus mūsų "Google Ads" reklamą. Ši priemonė leidžia mums įvertinti savo reklamos kampanijų veiksmingumą, įvertinti įvairių reklamos priemonių sėkmę ir kartu su reklamos veikla tobulinti savo svetainę.

Skelbimai rodomi pagal paieškos užklausas "Google" reklamos tinklo svetainėse. Be to, paieškos reklamai naudojame "Ads Remarketing" sąrašus. Tai leidžia mums pritaikyti paieškos skelbimų kampanijas naudotojams, kurie anksčiau lankėsi mūsų svetainėje. Naudodamiesi šiomis paslaugomis galime derinti savo skelbimus su tam tikrais paieškos terminais arba rodyti ankstesniems lankytojams skirtus skelbimus, pavyzdžiui, reklamuoti paslaugas, kurias lankytojai peržiūrėjo mūsų svetainėje. Todėl "Google" reklamos tinklui priklausančiose kitose interneto svetainėse galime rodyti naudotojų interesais pagrįstą reklamą (kaip "Google" skelbimus "Google" paieškoje arba kitose interneto svetainėse).

Kiekvieno apsilankymo mūsų interneto svetainėje, kurioje integruotas "Google Ads" komponentas, metu renkama informacija apie jūsų atliekamus veiksmus ir perduodama "Google", kad būtų galima įvertinti mūsų skelbimų tinkamumą ir efektyvumą. Jei tuo pat metu esate prisijungę prie "Google", ši informacija tiesiogiai susiejama su jūsų "Google" paskyra.

Konversijų stebėjimui jūsų įrenginyje išsaugomi slapukai, kurie nustoja galioti po 30 dienų. Turite galimybę nesutikti su duomenų saugojimu atliekant konversijų stebėjimą, išjungdami slapukų naudojimą savo naršyklės nustatymuose.

"Google Ads" konversijų stebėjimo ir pakartotinės rinkodaros naudojimas vykdomas tik gavus aiškų jūsų sutikimą pagal CK 6.2 str. 6 dalį. 1 dalies a punktu Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR). Daugiau informacijos apie privatumą "Google" rasite čia: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

9.2 "DoubleClick

Šioje svetainėje yra "Google" sukurtų "DoubleClick" komponentų. DoubleClick yra "Google" ("Google Ireland Limited", Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija) prekės ženklas, kuriuo reklamos agentūroms ir leidėjams parduodami specialūs internetinės rinkodaros sprendimai.

"DoubleClick by Google" perduoda duomenis į "DoubleClick" serverį su kiekvienu parodymu, taip pat su paspaudimais ar kitais veiksmais. Kiekvienas iš šių duomenų perdavimų sukelia slapukų užklausą jūsų naršyklei. Jei naršyklė priima šią užklausą, "DoubleClick" nustato slapuką jūsų IT sistemoje. Slapuko paskirtis - optimizuoti ir rodyti reklamą. Slapukas, be kita ko, naudojamas naudotojui aktualiai reklamai pateikti ir rodyti, taip pat reklamos kampanijų ataskaitoms kurti arba joms tobulinti. Be to, slapukas naudojamas siekiant išvengti daugkartinio tos pačios reklamos rodymo.

DoubleClick naudoja slapuko ID, kuris reikalingas techninei procedūrai apdoroti. Slapuko ID reikalingas, pavyzdžiui, norint rodyti reklamą naršyklėje. DoubleClick taip pat gali naudoti slapuko ID, kad užfiksuotų, kurios reklamos jau buvo rodomos naršyklėje, siekiant išvengti pakartotinio rodymo. Be to, slapuko ID leidžia "DoubleClick" registruoti konversijas.

"DoubleClick" slapuke nėra jokių asmens duomenų. Tačiau "DoubleClick" slapuke gali būti papildomų kampanijos identifikatorių. Kampanijos identifikatorius skirtas kampanijoms, su kuriomis jau esate bendravę, identifikuoti.

Kiekvieną kartą, kai iškviečiate vieną iš atskirų mūsų valdomų šios svetainės puslapių, kuriame integruotas "DoubleClick" komponentas, atitinkamo "DoubleClick" komponento dėka jūsų IT sistemos interneto naršyklė perduoda duomenis "Google" internetinės reklamos ir atsiskaitymo už komisinius tikslais. Vykdant šį techninį procesą "Google" gauna žinių apie duomenis, kuriuos "Google" taip pat naudoja komisinių ataskaitoms parengti. Be kita ko, "Google" gali sekti, kad paspaudėte tam tikras nuorodas mūsų svetainėje.

Galite bet kada neleisti "DoubleClick" ir mūsų svetainei nustatyti slapukų, atitinkamai pakoreguodami savo interneto naršyklės nustatymus. Be to, jau nustatytus slapukus galite bet kada ištrinti naudodamiesi interneto naršykle arba kitomis programomis.

Šios duomenų tvarkymo operacijos atliekamos tik tuo atveju, jei yra duotas aiškus sutikimas, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Su "DoubleClick by Google" privatumo politika galite susipažinti adresu: https://policies.google.com/?hl=en.

9.3. "Microsoft Ads" (anksčiau "Bing Ads")

Šioje svetainėje integravome "Microsoft Advertising" reklamos komponentus. Programą "Microsoft Advertising" valdo "Microsoft Ireland Operations Limited", One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521.

Microsoft Advertising yra internetinės reklamos sistema, kuri leidžia mums reklamuoti ir optimizuoti savo paslaugas ir produktus. Naudodamiesi "Microsoft Advertising", konkrečiai konversijų ir sekimo priemone, galime stebėti tam tikrus naudotojų veiksmus, kurie atliekami spustelėjus mūsų "Microsoft Bing" reklamą.

Kiekvieną kartą paskambinus į vieną iš atskirų mūsų valdomos svetainės puslapių, kuriame integruotas "Microsoft Advertising" komponentas, renkama informacija apie jūsų atliktus veiksmus ir perduodama bendrovei "Microsoft", kad būtų galima įvertinti mūsų skelbimų tinkamumą ir veiksmingumą. Mes ir "Microsoft" galime nustatyti, kad asmuo spustelėjo skelbimą, buvo nukreiptas į mūsų internetinį pasiūlymą ir pasiekė iš anksto nustatytą nukreipimo puslapį (vadinamąjį konversijos puslapį).

Be to, naudodamiesi pakartotinės rinkodaros sąrašais, sukurtais pagal lankytojų veiklą mūsų svetainėje, galime segmentuoti tikslines grupes ir tada pagal šiuos segmentus optimizuoti "Bing" reklamos kampanijas.

Šie procesai atliekami tik tuo atveju, jei esate davę aiškų sutikimą, kaip numatyta Bakingo kodekso 4 str. 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Jei nenorite dalyvauti "Bing Ads" stebėjimo procese, galite išjungti būtiną slapuko nustatymą naršyklės nustatymuose arba pasinaudoti "Microsoft" atsisakymo puslapiu: choice.microsoft.com/en-GB/opt-out.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir "Microsoft Bing Ads" naudojamus slapukus rasite "Microsoft" privatumo politikoje adresu: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

Duomenis "Microsoft" saugos ne ilgiau kaip 180 dienų.

9.4. Meta

Savo svetainėje naudojame "Meta Conversion Tracking Pixel", taip pat "Custom Audience Pixel", kuriuos teikia "Meta Platforms Ireland Limited" (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija ("Facebook")).

Naudodami "Meta Conversion Tracking Pixel" galime sekti naudotojų elgesį po to, kai jie buvo nukreipti į mūsų svetainę spustelėję "Facebook" reklamą, kad statistikos ir rinkos tyrimų tikslais galėtume įvertinti "Facebook" reklamų veiksmingumą.

Custom Audience Pixel yra nedidelis "JavaScript" kodo fragmentas, integruotas į visus mūsų tinklalapius ir siūlantis įvairias funkcijas, skirtas konkrečioms programoms būdingiems įvykiams ir naudotojo nustatytiems duomenims siųsti į "Facebook". Naudojame šį pikselio elementą informacijai apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine, įrašyti. Pikselis fiksuoja ir siunčia į "Facebook" informaciją apie naudotojo naršyklės nustatymus, užšifruotą "Facebook" ID versiją ir aplankytą URL adresą. Tai leidžia mums pakartotinai nukreipti lankytojus reklamos tikslais naudojant "Facebook" skelbimus, kuriant į auditoriją orientuotą reklamą.

Tokiu būdu surinkti duomenys mums yra anoniminiai, t. y. mes nematome atskirų naudotojų asmeninių duomenų. Tačiau šiuos duomenis saugo ir tvarko "Facebook", todėl informuojame jus remdamiesi savo žiniomis. Šią informaciją "Facebook" gali susieti su jūsų "Facebook" paskyra ir taip pat naudoti ją savo reklamos tikslais pagal "Facebook" duomenų naudojimo politiką https://www.facebook.com/about/privacy/. Galite leisti "Facebook" ir jo partneriams talpinti reklamas "Facebook" ir už jos ribų. Šiais tikslais jūsų kompiuteryje taip pat gali būti išsaugotas slapukas.

Šie procesai atliekami tik tuo atveju, jei esate davę aiškų sutikimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo kodekso (angl. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Galite nesutikti, kad jūsų duomenys būtų renkami naudojant "Facebook Pixel" arba naudojami "Facebook" reklamoms rodyti, apsilankę šiuo adresu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Duomenų perdavimo į trečiąją šalį, JAV, tinkamumą užtikriname sutikdami su ES standartinėmis sutarčių sąlygomis.

10) „Google Analytics“

Savo svetainėse naudojame „Google Analytics“ — žiniatinklio analizės paslaugą, kurią teikia „Google Ireland Limited“ (https://about.google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija („Google“). Šiame kontekste kuriami pseudoniminiai naudojimo profiliai ir naudojami slapukai (žr. punktą „Slapukai“). Slapukų sukuriama informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine, pvz.

 1. naršyklės tipas / versija,
 2. naudojama operacinė sistema,
 3. nukreipimo URL (anksčiau aplankytas puslapis),
 4. prisijungusio kompiuterio prieiga (IP adresas) ir
 5. serverio užklausos laikas,

perduodami į „Google“ serverį JAV ir ten saugomi. Ši informacija naudojama siekiant įvertinti naudojimąsi interneto svetaine, parengti ataskaitas apie svetainės veiklą ir teikti kitas su interneto svetainės ir interneto naudojimu susijusias paslaugas rinkos tyrimų ir šių interneto puslapių projektavimo pagal reikalavimus tikslais. Ši informacija taip pat gali būti perduodama trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymai arba jei trečiosios šalys tvarko šiuos duomenis mūsų vardu. Jūsų IP adresas jokiomis aplinkybėmis nebus sujungtas su kitais „Google“ duomenimis. IP adresai nuasmeninami, kad jų nebūtų galima priskirti (IP maskavimas).

Galite atsisakyti slapukų naudojimo pasirinkdami atitinkamus naršyklės nustatymus, tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai padarę negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis.

Šios duomenų tvarkymo operacijos bus atliekamos tik tuo atveju, jei jūs davėte aiškų sutikimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. DS-GVO 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Be to, galite neleisti rinkti slapukų generuojamų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi interneto svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), taip pat neleisti, kad „Google“ tvarkytų šiuos duomenis, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės priedą (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt).

Kaip alternatyvą naršyklės priedui, ypač mobiliųjų įrenginių naršyklėse, taip pat galite užkirsti kelią „Google Analytics“ duomenų rinkimui spustelėję šią nuorodą: Deaktyvuoti „Google Analytics“. Bus nustatytas atsisakymo slapukas, kuris neleis ateityje rinkti jūsų duomenų lankantis šioje svetainėje. Atsisakymo slapukas galioja tik šioje naršyklėje ir tik mūsų interneto svetainėje ir yra saugomas jūsų įrenginyje. Jei šioje naršyklėje ištrinsite slapukus, turėsite iš naujo nustatyti atsisakymo slapuką.

Su „Google Analytics“ privatumo politika galite susipažinti adresu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt

11) Google Tag Manager

Mes naudojame "Google Tag Manager" paslaugą iš "Google". "Google" yra įmonių grupė, kurią sudaro "Google Ireland Ltd" (paslaugos teikėjas), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija, taip pat "Google LLC", 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV ir kitos su "Google LLC" susijusios įmonės.

Su "Google" esame sudarę užsakymų tvarkymo sutartį. Google Tag Manager yra pagalbinė paslauga ir pati tvarko asmens duomenis tik techniškai būtinais tikslais. Google Tag Manager rūpinasi kitų komponentų, kurie savo ruožtu gali rinkti duomenis, įkėlimu. Prie šių duomenų "Google Tag Manager" neprieina.

Šios duomenų tvarkymo operacijos atliekamos tik tada, kai yra duotas aiškus sutikimas, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 6 dalį. 1 dalies a punktą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

Daugiau informacijos apie "Google Tag Manager", taip pat "Google" privatumo politiką rasite adresu: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

12) Analizė

12.1 Hotjar

Šioje svetainėje integravome "Hotjar" komponentus, kad statistiškai įvertintume lankytojų duomenis. Veikianti bendrovė yra "Hotjar Limited", Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar yra analizės ir atsiliepimų priemonė, kuri analizuoja naudotojų elgseną ir atsiliepimus mūsų svetainėje. Naudodami įvairius įrankius, tokius kaip "Heatmaps", "Conversion Funnels" ir apklausos, galime fiksuoti tokią informaciją, kaip paspaudimų elgesys, slinkimo elgesys ir kita lankytojų sąveika mūsų svetainėje. Naudodami "Hotjar" galime tobulinti ir optimizuoti savo svetainę ir pasiūlymus. Daugiau informacijos apie "Hotjar" funkcijas rasite Hotjar.

Lankantis mūsų svetainėje, "Hotjar" renka informaciją apie jūsų naudotojo elgseną, t. y. kokius puslapius lankote, kiek laiko būnate puslapyje ir kokius veiksmus atliekate. Taip pat renkami techniniai duomenys, pavyzdžiui, anoniminis IP adresas, ekrano dydis ir naršyklės informacija. Šie duomenys yra anonimizuojami ir niekada nėra tiesiogiai perduodami "Hotjar".

Šie duomenų tvarkymo veiksmai atliekami tik tuo atveju, jei esate davę aiškų sutikimą pagal CK 6.2 str. 6 straipsnio 1 dalies a punktą BDAR. Turite galimybę išjungti "Hotjar" vykdomą duomenų rinkimą apsilankę "Hotjar" atsisakymo puslapyje čia ir pasirinkite Išjungti "Hotjar". Daugiau informacijos apie privatumą "Hotjar" rasite adresu Hotjar privatumas.

"Hotjar" saugo surinktus duomenis 365 dienų laikotarpiu. Pasibaigus šiam laikotarpiui, duomenys automatiškai ištrinami.

12.2 "Microsoft Clarity

Šioje svetainėje integravome "Microsoft Clarity" komponentus. Operacinė bendrovė yra "Microsoft Corporation", One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, JAV. Microsoft Clarity yra žiniatinklio analizės įrankis, kuriuo tvarkomi duomenys, įskaitant duomenų perdavimą į JAV, kur nėra tinkamo duomenų apsaugos lygio. Siekdama užtikrinti atitiktį Europos duomenų apsaugos standartams, "Microsoft" naudoja standartines sutarčių sąlygas.

Kiekvieną kartą, kai atveriamas mūsų svetainės puslapis su "Microsoft Clarity" komponentais, "Microsoft" pradeda tvarkyti duomenis. Informaciją apie naudojimąsi mūsų svetaine "Microsoft" gali gauti, apdoroti ir naudoti naudotojų elgsenos analizei. Tai gali apimti tokią informaciją, kaip paspaudimų elgesys, slinkimo elgesys ir kita lankytojų sąveika mūsų svetainėje. Daugiau informacijos apie "Microsoft Clarity" atliekamą duomenų tvarkymą galima rasti "Microsoft" privatumo pareiškime, kurį galima rasti čia.

Duomenys tvarkomi tik gavus aiškų jūsų sutikimą, kaip numatyta CK 6.2 str. 6 straipsnio 1 dalies a punktą BDAR. Daugiau informacijos apie "Microsoft" standartines sutarčių sąlygas rasite čia. Naudojant "Microsoft Clarity" kyla rizika dėl duomenų perdavimo į šalis, kuriose nėra tinkamo ES duomenų apsaugos lygio, tačiau "Microsoft" įsipareigoja laikytis Europos duomenų apsaugos standartų.

Surinktus duomenis "Microsoft" saugo 30 dienų. Pasibaigus šiam laikotarpiui, duomenys automatiškai ištrinami.

12.3. UX kamera

Savo programoje integravome "UX Cam" komponentus, kad galėtume analizuoti naudotojų elgseną. Veikianti bendrovė yra "UXCam GmbH", Badstraße 20, 13357 Berlynas, Vokietija.

UX Cam yra analizės įrankis, kuris padeda mums suprasti, kaip naudotojai sąveikauja su mūsų programėle. Naudodami "UX Cam" galime tobulinti ir optimizuoti savo programėlę, kad naudotojų patirtis būtų geresnė. Daugiau informacijos apie "UX Cam" funkcijas rasite adresu UX Cam.

Jei nusprendžiate naudotis mūsų programėle, siekdami teikti paslaugas, renkame toliau nurodytus duomenis: Kiekvienam naudotojui priskiriamas unikalus ir nuoseklus atsitiktinis pseudo ID, kuris naudojamas jo sąveikai su programėle stebėti. Renkame informaciją apie galutinio naudotojo naudojamo įrenginio tipą, versiją, modelį ir operacinę sistemą. Be to, renkame informaciją apie šalį, iš kurios naudotojas naudojasi programėle, tačiau nerenkame konkrečios vietos informacijos, išskyrus informaciją apie šalį. Su "UX Cam" stebime galutinio naudotojo lankomus ekranus programėlėje ir fiksuojame galutinio naudotojo sąveiką programėlėje, įskaitant ekrano veiksmus (pvz., bakstelėjimus ir slinkimą) ir gestus.

Ši duomenų tvarkymo veikla grindžiama mūsų teisėtais interesais tvarkyti duomenis pagal Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su duomenų tvarkymu, 3 straipsnį. 6 str. 1 dalies f punktą. Mūsų teisėtas interesas, kurio siekiame, yra programėlės tobulinimas ir optimizavimas visų programėlės naudotojų labui.

Surinktus duomenis "UX Cam" saugo 365 dienas. Pasibaigus šiam laikotarpiui, duomenys automatiškai ištrinami.

13) Duomenų subjekto teisės

13.1 Pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus jums suteikiamos išsamios duomenų subjekto teisės (teisė į informaciją ir įsikišimą) duomenų valdytojo atžvilgiu tvarkant jūsų asmens duomenis, apie kurias jus informuojame toliau:

- Teisė į informaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 15 BDAR: Visų pirma turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis, jų tvarkymo tikslais, tvarkomų asmens duomenų kategorijomis, duomenų gavėjais arba duomenų gavėjų kategorijomis, kuriems jūsų duomenys buvo arba bus atskleisti, planuojamu saugojimo laikotarpiu arba planuojamu saugojimo laikotarpiu, saugojimo trukmės nustatymo kriterijais, teise ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, prieštarauti duomenų tvarkymui, skundą priežiūros institucijai, jūsų duomenų kilmę, jei juos surinkome ne iš jūsų, automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, egzistavimą ir, jei taikoma, prasmingą informaciją apie naudojamą logiką ir su jumis susijusią apimtį bei pageidaujamą tokio duomenų tvarkymo poveikį, taip pat jūsų teisę būti informuotam apie garantijas, suteiktas pagal BDAR 46 straipsnį dėl jūsų duomenų perdavimo į trečiąsias šalis;

teisė į ištaisymą pagal BDAR 16 straipsnį: Jūs turite teisę nedelsiant ištaisyti neteisingus su jumis susijusius duomenis ir (arba) papildyti mūsų saugomus neišsamius duomenis;

- Teisė ištrinti duomenis pagal BDAR 16 str. 17 BDAR: Turite teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, jei nesilaikoma 17 straipsnio reikalavimų. 17 str. 1 BDAR. Tačiau ši teisė visų pirma netaikoma, jei tvarkyti duomenis būtina siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę, įvykdyti teisinę prievolę, dėl viešojo intereso priežasčių arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

- Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal Reglamento (EB) Nr. 18 BDAR: Jūs turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą tol, kol bus patikrintas ginčijamų duomenų tikslumas, jei atsisakote ištrinti savo duomenis dėl neleistino duomenų tvarkymo ir vietoj to prašote apriboti savo duomenų tvarkymą, jei jūsų duomenys jums reikalingi teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti, po to, kai mums nebereikia šių duomenų pasiekus tikslą, arba jei pateikėte prieštaravimą dėl savo konkrečios situacijos, kol dar nėra aišku, ar mūsų teisėtos priežastys yra svarbesnės;

- Teisė į informaciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 19 BDAR: jei pasinaudojote teise reikalauti, kad duomenų valdytojas ištaisytų, ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, jis privalo informuoti visus duomenų gavėjus, kuriems buvo atskleisti su jumis susiję asmens duomenys, apie tokį duomenų ištaisymą ar ištrynimą arba duomenų tvarkymo apribojimą, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba reikalauja neproporcingų pastangų. Jūs turite teisę būti informuotas apie šiuos duomenų gavėjus.

- Teisė į duomenų perkėlimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 20 BDAR: Turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis susistemintu, aktualiu ir kompiuterio skaitomu formatu arba prašyti juos perduoti kitam atsakingam asmeniui, jei tai techniškai įmanoma;

- Teisė atšaukti sutikimą, duotą pagal BDAR 20 str. 7 str. 3 BDAR: Jūs turite teisę bet kada atšaukti kartą duotą sutikimą tvarkyti duomenis, kuris galioja ateityje. Jei sutikimas atšaukiamas, mes nedelsdami ištrinsime atitinkamus duomenis, nebent tolesnis duomenų tvarkymas gali būti grindžiamas teisiniu duomenų tvarkymo be sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu iki atšaukimo, teisėtumui. Atšaukti sutikimą galima žinute, siunčiama atsakingo asmens kontaktiniais duomenimis;

- Teisė apskųsti pagal BDAR 77 straipsnį: Jei manote, kad tvarkant su jumis susijusius asmens duomenis pažeidžiamas BDAR, turite teisę apskųsti sprendimą priežiūros institucijai, visų pirma toje valstybėje narėje, kurioje gyvenate, dirbate arba kurioje įtariamas pažeidimas, nepažeidžiant jokių kitų administracinių ar teisminių teisių.

13.2 TEISĖ PAREIKŠTI PRIEŠTARAVIMĄ

JEI, ATSIŽVELGDAMI Į INTERESUS, JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME REMDAMIESI SAVO DOMINUOJANČIU TEISĖTU INTERESU, TURITE TEISĘ BET KURIUO METU PRIEŠTARAUTI TOKIAM TVARKYMUI, KURIS ĮSIGALIOS ATEITYJE, REMDAMIESI PAGRINDAIS, KYLANČIAIS IŠ JŪSŲ KONKREČIOS SITUACIJOS.

JEI PASINAUDOSITE TEISE PRIEŠTARAUTI, MES NUSTOSIME TVARKYTI ATITINKAMUS DUOMENIS. TAČIAU PASILIEKAME TEISĘ TOLIAU TVARKYTI DUOMENIS, JEI GALIME ĮRODYTI ĮTIKINAMŲ PRIEŽASČIŲ, VERTŲ APSAUGOS, KURIOS NUSVERIA JŪSŲ INTERESUS, PAGRINDINES TEISES IR LAISVES, ARBA JEI DUOMENYS TVARKOMI SIEKIANT PAREIKŠTI, VYKDYTI AR APGINTI TEISINIUS REIKALAVIMUS.

JEI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS, JŪS TURITE TEISĘ BET KADA NESUTIKTI, KAD SU JUMIS SUSIJĘ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI TOKIOS REKLAMOS TIKSLAIS. GALITE PASINAUDOTI PRIEŠTARAVIMU, KAIP APRAŠYTA PIRMIAU.

JEI PASINAUDOSITE TEISE PRIEŠTARAUTI, MES NUSTOSIME TVARKYTI ATITINKAMUS DUOMENIS TIESIOGINĖS REKLAMOS TIKSLAIS.

14) Asmens duomenų saugojimo trukmė

Asmens duomenų saugojimo trukmė nustatoma pagal atitinkamą teisinį saugojimo laikotarpį (pvz., komercinių ir mokestinių duomenų saugojimo laikotarpius). Pasibaigus šiam laikotarpiui, atitinkami duomenys bus įprastai ištrinami, jei jie nebėra reikalingi sutarčiai vykdyti ar inicijuoti ir (arba) nebėra jokio teisėto mūsų intereso toliau juos saugoti.

15) Duomenų apsaugos deklaracijos pakeitimai

Mes pasiliekame teisę retkarčiais pritaikyti šią duomenų apsaugos deklaraciją, kad ji visuomet atitiktų galiojančius teisinius reikalavimus, arba duomenų apsaugos deklaracijoje įgyvendinti mūsų paslaugų pakeitimus, pvz., įvedant naujas paslaugas. Tuomet nauja duomenų apsaugos deklaracija bus taikoma kito jūsų apsilankymo metu.

16) Taikomumas

Šis vertimas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra teisiškai privalomas dokumentas. Originalios nuostatos išdėstytos originalo versijoje vokiečių kalba.

Duomenų apsaugos pareigūnas

THALES Rechtsanwälte.Datenschutz
Dr. Christian Szidzek & Partner
Prymstraße1
97070 Viurcburgas
El. paštas: info@thales-datenschutz.de

Priežiūros institucija

LDA Bayern
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbachas

Statusas: 26.10.2023

Jūsų kalbos nustatymai neatitinka šios svetainės kalbos. Prašome pasirinkti:

Jūsų kalbos nustatymai neatitinka šios svetainės kalbos. Prašome pasirinkti: